“Den sjungande isen, berättar om det som var och om det som kommer. Det frusna vattnet bär minnen från förr och drömmer om våren. Hjärtat bultar varmt därinne.” “The song of the ice tells of what once was and what is yet to come. The frozen waters carries memories from the past and dreams of spring. The warmest of hearts beating deep down under...”
 

Sydsvenskan om YÖLARiiS nya CD: "...känns helgjutet och som en samlad vision..."


"Skånsk folkmusiksupergrupp" - Rasmus Klockljung, Lira

"In all its diversity, Yölariis offers 12 songs, each a gem, each placed exactly where it should be on this cohesive and moving volume of music from four talented Swedish artists." - Cliff Furnald, Roots World
 
  YÖLARiiS är ett folkmusikaliskt projekt med avstamp vid sjön i den blekingska byn Spinkamåla där bröderna Dan Svensson (percussion, melodeon, cittern, sång) och Per Knagg (bas, sång) vuxit upp. Där har isen sjungit om vintrarna och därifrån har musiken burit dem ut i världen. I denna konstellation möter de Anna Elwing (sång, fiol, singing bowl) och Jens Ulvsand (bouzuki, sång) - två välkända folkmusikprofiler i Norden.   YÖLARiiS is a folkmusic project that sets off by the lake in the small village of Spinkamåla, in southern Sweden where the two brothers Dan Svensson (percussion, melodeon, cittern, vocals, tenor banjo) and Per Knagg (bass, vocals) grew up. From there they could hear the song of the frozen lake during the winters. From there they started their worldwide musical journey. In this musical constellation they meet with Anna Elwing (vocals, fiddle, singing bowl) and Jens Ulvsand (bouzuki, vocals) - two well known nordic folkmusic profiles.
 

Anna Elwing – sångerska och fiolspelman som kanske är mest känd i Sverige för sin medverkan i det kritikerrosade bandet Alwa som släppte sin bejublade platta  ”Alwa” 2002. I Tyskland är Anna mer bekant som en av fem i den skånska folkmusikgruppen Plommon som turnerade regelbundet i Europa under många år. På senare år har Anna intresserat sej för mantrasång framförallt från kundaliniyoga traditionen. Att sjunga för att utvecklas och beröra på alla plan är hennes starkaste drivkraft!

Anna Elwing – singer and fiddleplayer, maybe most known in Sweden for the wellrecieved album “Alwa” from 2002 with the band Alwa. In Germany Anna is more familiar as one of five in the scanian folkmusicgroup Plommon, that toured regularly in Europe for many years. Lately Anna found a great interest in mantrachanting and singing from the kundaliniyoga tradition. The force behind her singing is to expand and communicate on all levels.
 
 
 
Dan Svensson är multiinstrumentalisten med grund i slagverk och sång som ständigt söker nya musikaliska världar att befinna sig i. Världar fulla av människor som är fulla av känslor och upplevelser som smittar av sig och gör livet rikt! Utöver Yölariis spelar han även i Alla Fagra, ODE, Tarabband mm.
"Jag tror det finns musik till varje känsla, men också känslor till all musik. Och det blir lätt så att jag spenderar nästan all min vakna tid åt att undersöka olika känslolägen kopplat till musik. Detta genom att spela många olika genrer, olika instrument och i olika konstellationer. Mitt musicerande är inte knutet till ett instrument. Allt är instrument om det behövs."

Dan Svensson is a multi instrumentalist who´s main focus is on percussion and vocals. He takes part in many different bands like ODE, Alla Fagra and Tarabband, and he is always open for new experiences through music.
"I believe there is a style of music to each sentiment, and the other way around, sentiment to music. And I can easily spend my waking hours exploring mental and musical moods by playing different genres and different instruments in different constellations. My making music isn’t connected to a specific instrument, anything is an instrument if need be."
 

Jens Ulvsand – bouzouki och gitarrspeleman och sångare som varit på den skandinaviska folkmusikscenen sedan mitten av 90-talet . Jens har spelat i band som Avadå, Trio Mio, Willie MBuende band Færd m fl och har vid sidan om turnerandet (Europa, Australien, Nya Zealand och USA) spelat in ett tjugotal skivor i folk/world genren. Jens arbetar också mycket med att för musiken vidare i undervisning på folkmusikutbildningar (Malmö musikhögskola, Odense Musikkonservatorium, Skurups folkhögskola ), workshops och kurser och kärnan i detta är alltid svänget. ”Önskar att det var jag som sagt : It dont mean a thing if it aint got that swing”.


Jens Ulvsand - bouzouki and guitarplayer and singer who has been on the Scandinavian folk music scene since the mid 90's. Jens has played in bands such as Avada Trio Mio, Willie Mbuende band Færd etc. and, alongside touring (Europe, Australia, New Zealand and the U.S.) have recorded some twenty CDs of folk / world genre. Jens also work a lot with folk music education (Malmö Academy of Music, Odense Music Conservatory, Skurups folkhögskola), workshops and courses and the core of this is always the groove. "Wish it was me that said, It dont mean a thing if it aint got that swing".
 
 
 
"Uppvuxen vid en insjö med isens sång om vintrarna, blir jag påmind om de stora naturkrafter jag inte kan rå över. Precis som musiken. Men jag försöker vara en del av den." Per Knagg spelar akustisk sexsträngad bas, akustisk bas med stråke, bandlös bas och sjunger i Yölariis. Han är också medlem i bandet Alla Fagra.


"Growing up next to a lake, the singing ice during the winter reminds me of the great forces of nature, I can not control. Just like the music. But I try to be a part of it."Per Knagg plays the acoustic sixstringed bass, acoustic bowed bass, fretless bass, and sings in Yölariis. He is also a member of the Swedish folk band Alla Fagra.
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Köpa YÖLARiiS CD? / Buying YÖLARiiS CD?
TUTL records >
   

Kontakt / Contact: Jens Ulvsand | +46 (0)76 000 85 32 | jens.ulvsand@telia.com
 
 
     
 
design & production: Ringdahl Interactive | thomas.ringdahl@telia.com | Uppdaterad 2015-12-15